بررسی ویدیویی انتخاب رشته دکتری سراسری

249
همه داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته از میان یک یا تمامی دوره های روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی ، پیام نور و پردیس خودگردان شدند می توانند در انتخاب رشته دکتری سراسری شرکت کنند . در این صفحه به بررسی ویدیویی انتخاب رشته دکتری سراسری می پردازیم .
2 سال پیش
heyvagroup
heyvagroup 0 دنبال کننده