• 362

    نشانه هاي اتيسم نداشتن واكنش نسبت به اسم در كودكان طيف اتيسم

    ٠٩٣٥٧٧٣٤٤٥٦-٠٢١٧٧٧٣٤٤٥٦-goftardarmanii.ir- اتیسم چیست- نشانه هاي اتيسم- نداشتن واكنش نسبت به اسم- تكرار طوطی وار در اتیسم، درمان اتیسم، كلینیك توانبخشی مهسا مقدم شرق تهران


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی