• 347

    عوامل موثر بر تاخير در گفتار براي مراجعه به گفتار درماني

    ‏٠٩٣٥٧٧٣٤٤٥٦- ٠٢١٧٧٧٣٤٤٥٦- goftardarmanii.ir- عوامل موثر بر تاخير در گفتار براي مراجعه به گفتار درماني، درمان دير حرف زدن كودك، تقويت گفتار، درمان تاخير در رشد گفتار، كلينيك گفتار درماني و كار درماني مهسا مقدم شرق تهران


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی