• 332

    آموزش بهترین زمان مصاحبه در حسابداری - آموزش مصاحبه در حسابداری

    آموزش بهترین زمان مصاحبه در حسابداری - آموزش مصاحبه در حسابداری یکی از ارکان مهم در مصاحبه حسابدار ، در نظر گرفتن زمان و موعد مقرر در مصاحبه است و یا بعبارتی چه زمانی برای رسیدن به مصاحبه در نظر گرفته می شود به این کلیپ توجه کنید .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی