فیلم فصل دوم ریاضی هفتم

510
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل دوم ریاضی هفتم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده