فیلم فصل سوم ریاضی هشتم

519
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل سوم ریاضی هشتم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هشتم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده