• وضع زندگی یک نابغهٔ ایرانی ! .

    بدون هیچ توضیحی ، این گزارش تأسّف بار را ببینید .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی