چگونه از هنر پول در بیاوریم؟ قسمت دوم | علی خلیلی فر

379
فایل تصویری چگونه از هنر پول در بیاوریم؟ ( قسمت دوم ) | زمان 17 دقیقه
https://www.babanart.com/chegoone-az-honar-pool-darbiyavarim-2 |
علی خلیلی فر | نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر موفقیت | مدیر عامل انتشارات بابان | بنیانگذار گروه هنری بابان