خلاصه بازی نروژ و رومانی

117
خلاصه بازی نروژ و رومانی
لیگ ملتهای اروپا _ لیگ B گروه 1
نروژ 4 رومانی 0
Mobibii
Mobibii 84 دنبال کننده