افتتاح ۹۷ کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور

73
بهره برداری از نود و هفت کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور در هرمزگان با دستور رئیس جمهور را مشاهده می کنید.
Milad Beiki
Milad Beiki 21 دنبال کننده