• شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری

    دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت پایان‌نامهجهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی عنوان شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی لینک دانلود http://77u.ir/?p=82329

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی