• 1,613

    پارکور و حرکات نمایشی گروه مثلث از خوزستان در عصر جدید

    اجرای گروه مثلث در قسمت 5 پنجم فصل دوم عصر جدید گروهی که هم اجراشون، هم نخل روی لباس‌شون، یادآور شور و حال و خونگرمی مردم خوزستان بود! گروه مثلث، پنجمین اجرای قسمت پنجم از دور مقدماتی فصل دوم عصرجدید


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی