عادل فردوسی‌پور قرنطینه کرونایی را این گونه می‌گذراند!

195
ویدئویی از پینگ پنگ بازی عادل در روز‌های قرنطینه کرونا ببینید. این مجری و گزارشگرمورد غضب گرفته نشان می‌دهد پینگ پنگش هم به خوبی فوتبالش است.