یادگیری ریشه ی کلمه ی"ject" در عبارات و کلمات مختلف

168
و یادگیری معانی مختلف این کلمه در کلمات گوناگون
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده