اصطلاح "Pass away" به معنای "درگذشتن" فردی

186
می توان ازین اصطلاح به جای کلمه ی die استفاده کرد
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده