نیمه ی پر لیوان را دیدن به انگلیسی چه میشه؟

265
این اصطلاح برای افراد خوشبین مورد استفاده قرار می گیرد
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده