کلیپی به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل(ع)

643
کلیپی باصدای حاج محمودکریمی به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع)