مستند زندگینامه ای پاسدار جانباز سردار شهید حاج علیرضا موحد دانش

229
مستند زندگینامه ای پاسدار جانباز سردار شهید حاج علیرضا موحد دانش
فرمانده تیپ 10 سیدالشهدا (ع) تهران
ولادت: 27 شهریور ماه 1337 (تهران)
شهادت: 13 مرداد ماه 1362 (حاج عمران - عراق)
آرامگاه: قطعه 24، ردیف 73، شماره 20 (بهشت زهرا (س) تهران)