• 199

    آيا با عمل بيني ميتوان خروپف را درمان كرد؟

    افرادی که می خواهند از امکان برطرف کردن خرو پف با جراحی بینی مطلع شوند باید بگوییم که این امکان به صورت 100 درصدی وجود ندارد و جراحی بینی حدود 20 درصد از مشکلات خرو پف را درمان می کند . البته این مشکل در افراد چاق بسیار دیده می شود و در واقع اولین اقدام پیش از جراحی بینی پایین آوردن وزن می باشد ، کاهش وزن تاثیر به سزایی در کاهش میزان خروپف دارد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی