• 184

    نبایدهای ازدواج

    برای یک ازدواج موفق مهم نیست که با چه کسی ازدواج می کنید. مهم این است که چقدر تلاش می کنید: افراد با چنین تفکری غالبا" بدون توجه و در نظر گرفتن تضادها، تشابهات، ارزش ها، اهداف، انتظارات و … وارد یک رابطه و ازدواج نابرابر و سوء استفاده گرانه می شوند و دیر یا زود هر دو طرف از پا در خواهند آمد. خمیر مایه فکری چنین افرادی این است: « خودم درستش می کنم». این افراد توجه ندارد که ازدواج یک رابطه دو طرفه و برابر است و همچون بازی پینگ پنگ بایستی هر دو نفر تقریبا" در یک سطح بازی کنند تا از آن لذت ببرند. همچنین این را در نظر نمی گیرند که هیچ کس را نمی توان تغییر داد مگر این که اولا" خودش واقعا بخواهد و این نتیجه رسیده باشد و ثانیا" از راه درست و عملی صورت گیرد. یک فرد معتاد تا زمانی که به واقعیت بیماری اش و اثرات مخرب آن پی نبرد و اراده ای راسخ پیدا نکند و به طریق اصولی علل اعتیادش برطرف نشود، هرگز اعتیاد خود را برای همیشه کنار نخواهد گذاشت.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی