• 160

    آموزش حسابداری کاربردی-از مدیر داخلی به حسابداری با هدف مدیریت مالی

    آموزش حسابداری کاربردی-از مدیر داخلی به حسابداری با هدف مدیریت مالی گاهی وقتا تغییر موقعیت شغلی فواید زیادی برای شخص داشته باشد ،و در حسابداری نه سن و سال و نه تحصیلات به این موفقیت ارتباط ندارد . خانم کرمانی این موضوع را که تجربه نموده تشریح می نماید .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی