سپتیک تانک 5

277
در حقیقت سپتیک تانک اعم از بتنی , پلی اتیلن ,فایبرگلاس وحتی سنگی موجب جلوگیری از کورشدن سوراخ های چاه جذبی می گردد واز پخش شدن فاضلاب بدون انجام واکنش توسط باکتری بی هوازی روی مولکول های آن جلوگیری می کند.