شن درمانی در کلینیک خانواده ایرانی شعبه پاسداران

180
مريم ارجمند
كارشناس ارشد روان شناسي كودكان

عضو سازمان نظام روان شناسي

بازي درمانگر كودك،مسلط بر رويكردهاي مختلف بازي درماني كودك
تربيت بهداشت جنسي كودك،آموزش سبك فرزندپروري
آموزش مهارتهاي زندگي كودكان،شن بازي درماني با رويكرد روان تحليلگري و شناختي
اجرا و تفسير آزمونهاي معتبر هوشي، مشاوره تربيتي والدين
تشخيص و درمان اختلالات رفتاري،رشدي،يادگيري،اضطرابي،وسواس،نافرماني،بيش فعالي و كمبودتوجه
رابط درماني كودك والد و تعامل درماني والد کودک
آدرس: پاسداران نگارستان چهارم پلاك 28 غربي طبقه 4 واحد 16
تلفن : 22779265-22775567
09123025889 :همراه
clinicirani
clinicirani 1 دنبال کننده