باز هم باور؟ خسته نشدی؟ بیخیال شو!

201
آدم هایی که در فضای توسعه فردی هستند انقدر کلمه باور رو شنیدند که بهش آلرژی پیدا کردند شما چطور؟

https://aamooze.com/product/sarmaye
aamooze
aamooze 0 دنبال کننده