هواشناسی - ادامه رگبار، رعد و برق در شمال و شمال غرب کشور

9
به گزارش سازمان هواشناسی استانهای ساحلی دریای خزر و شمال غرب کشور شاهد بارش باران و رعد و برق خواهد بود.
Milad Beiki
Milad Beiki 253 دنبال کننده