• موثرترین و قویترین قارچ کش محصولات کشاورزی | کانتنز دبلیوجی | Contans WG

    قارچ کش تضمینی کانتنز دبلیوجی (Contans WG) یک قارچ کش بسیار قوی است که سیکل بیماری های اسکلروتینیا را مختل می کند.منبع این بیماری که باعث کاهش چشمگیر بازدهی محصولات زراعی و باغبانی می شود،توسط این قارچ کش حذف و خنثی شده و احتمال آلودگی و سرایت بیماری محدود می شود.کانتنز دبلیوجی را می توان برای تمامی محصولات خوراکی و غیرخوراکی به کار برد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی