• 339

    به نام پدر - In the Name of the Father 1993

    سینمایی - به نام پدر - In the Name of the Father 1993 - ایرلند دهه ی ۱۹۶۰. جبهه ی آزادی بخش ایرلند (IRA) در یک نوشگاه در گیلفورد بمب گذاری می کند. اما چهار جوانی که به جرم این بمب گذاری دستگیر و محکوم می شوند، در واقع گناهکار نیستند. ... - Gap.im/nama66

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی