• 62

    محمدرضا شاه پهلوی، بازدید از استان لرستان 1342

    دورود بروجرد خرم آباد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی