جشن تولد ساره بیات به همراه پدرش و رضا قوچان نژاد در اکران فیلم زرد