• 214

    بررسی ویدیویی کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

    مرکز سنجش پزشکی با انتشار کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت درصد دروس امتحانی ، رتبه ، تراز و وضعیت مجاز به انتخاب رشته بودن داوطلب را مشخص می کند . در این صفحه به بررسی ویدیویی کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 می پردازیم .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی