• 193

    بررسی ویدیویی شهریه مدرسه شاهد

    تحصیل دانش آموزان شاهد در مدارس شاهد به صورت رایگان است اما سایر دانش آموزان برای فعالیت ‌های فوق برنامه و کلاس ‌های تقویتی موظف به پرداخت شهریه مدرسه شاهد هستند . در این صفحه به بررسی ویدیویی شهریه مدرسه شاهد پرداخته ایم .

    27 بهمن 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی