• 2,392

    ذبح و کشتن الاغ و فروش بجای گوشت گوساله در فلاورجان اصفهان

    و باز هم ذبح الاغ این بار در فلاورجان در صورت امکان این روزها کمتر گوشت قرمز مصرف کنید!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی