قرمز شدن تیر در ایتبس؛ اصلاح ضریب سختی پیچشی تیرهای بتنی و رفع پیغام o/s

394
بررسی و رفع مشکل قرمز شدن تیر در ایتبس؛ آموزش گام به گام رفع مشکل قرمز شدن تیر در ایتبس با ضریب اصلاح سختی پیچشی تیر بتنی
برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art49
sabzsaze
sabzsaze 0 دنبال کننده