• 121

    بررسی ویدیویی تاثیر سهمیه ها در آزمون نمونه دولتی

    تاثیر سهمیه ها در آزمون نمونه دولتی شامل سهمیه روستایی و سهمیه جانبازان و سهمیه شاهد می باشد . در این صفحه به بررسی ویدیویی تاثیر سهمیه ها در آزمون نمونه دولتی پرداخته ایم .

    5 اسفند 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی