• کنایه باربد بابایی مجری تلویزیون به گرانی تورم - دنبال دوربین مخفی میگردیم.

    کنایه جالب مجری تلویزیونی به گرانی ها و تورم اخیر "داریم دنبال دوربین مخفی می‌گردیم ببینیم واقعیه یا نه"

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی