• 99

    آموزش حسابداری کاربردی - ثبت حسابداری خرید ساختمان

    آموزش حسابداری کاربردی - ثبت حسابداری خرید ساختمان زمانی که شرکت اقدام به خرید ساختمان می نماید ثبت حسابداری خرید ساختمان با توجه به اینکه شامل دو بخش زمین و ساختمان می باشد دارای شرایطی است که در این فیلم به آن پرداخته شده است .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی