درمان ترکهای پوستی با کربوکسی

328
درمان ترکهای پوستی با کروبکسی تراپی و استریا
از کاربردهای کربوکسی برای درمان جا های زخم قدیمی ورود گاز کربن به زیر پوست وی باشد و بعد از 6 ساعت به تدریج گاز خارج می شود و بافت بدن را مجبور به بازسازی می کند.
تلفن مشاوره و هماهنگی 44451664
https://www.instagram.com/nasime_gharb_clinic/
nasimgharb
nasimgharb 0 دنبال کننده