فیلم اولین موکل من My First Client زیرنویس فارسی

185
فیلم اولین موکل من (My First Client) یک وکیل تازه کار طی فعالیت های اخیر خود، موفقیت های بسیاری را به دست آورده است. او با یک دختر ده ساله به عنوان اولین موکل خود آشنا می شود که اصرار می کند برادر کوچکترش را کشته است و...
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده