• 923

    کتک خوردن یک بانوی ایرانی در نمایندگی رسمی سایپا !

    چه اتفاقی افتاده که عزت و احترام مردم ما اینطور راحت باید زیر پا گذاشته شود ؟! /شاهین صمدپور


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی