تندم مهدی در ساحل زیباکنار

191
سقوط آزاد از هلیکوپتر یکی از رشته های مهیجی است که می توان آن را به صورت تفریحی و بدون نیاز به آموزش نیز تجربه کرد. مهدی در ساحل زیباکنار استان گیلان به همراه استاد نقدی پری این تجربه مهیج را بدست آورد. جهت انجام چتربازی تندم به همراه استاد نقدی پری، اینستاگرام و وبسایت تیم چتربازان ایشان را مشاهده فرمایید:
اینستاگرام @mehdi_naghdipari
وبسایت www.mehdinaghdipari.com