ست سمپل مذهبی لوپ دمام و ذکر حسین و حیدر ساخته شده توسط حسن مهدوی

209
لینک های خرید و دانلود مستقیم
{ https://idpay.ir/hasanmahdavi/file/133619 - Virtual Set }
{ https://idpay.ir/hasanmahdavi/file/133622 - Traktor Loop Set }
{ https://idpay.ir/hasanmahdavi/file/133625 - Traktor One Shots Damam Set }
{ https://idpay.ir/hasanmahdavi/file/133628 - Rekordbox Set }
{ https://idpay.ir/hasanmahdavi/file/133631 - Mp3 File Loop }
{ https://idpay.ir/hasanmahdavi/file/133634 - Wave File One Shots Damam }
hasanmahdavi
hasanmahdavi 0 دنبال کننده