• توضیحات شهردار تهران درباره باغ‌های جدیدی که قرار است برج شوند.

    توضیحات شهردار تهران درباره باغ‌های جدیدی که قرار است برج شوند. وقتی قطاری با سرعت ۲۰۰کیلومتر در حرکت است و ناگهان ترمز می‌کند، طبیعی است که یک کیلومتر هم طول بکشد تا متوقف شود. ۶۲پرونده‌ای که هفته گذشته در رسانه‌ها مطرح شد، همان ترمزی است که طول می‌کشد تا متوقف شود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی