آنالیز تصاویر فلزیاب تصویری
  • آنالیز تصاویر فلزیاب تصویری

    فلزیاب تصویری لکه رنگ گنج طلا را در صورت میتواند آشکار نماید که ان فلزیاب تصویری بتواند طلا یا انواع فلزات را تفکیک نماید و از انجا که طلا غیر مغناطیس است و دارای شرایط ایجاد انرژی در میدان مغناطیس نمی باشد مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری نمی توان لکه رنگ گنج طلا بصورت مجزا اشکار نماید و در تشخیص گنج طلا با خطا روبرو میگردد یا در اصل اصلاً نمی تواند گنج طلا را تشخیص داده و مشخص نماید و مگنومتر تصویری که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد در اصل نمی تواند کار فلزیاب تصویری را به انجام برساند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی