داغترین‌ها: #انتخابات

بهترین مرکز نوروفیدبک و لورتا نوروفیدبک

112
مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال بهترین و مجهزترین مرکز نوروفیدبک، لورتا نوروفیدبک و توانبخشی شناختی در سطح ایران و استان البرز می باشد. این مرکز مجهز به پیشرفته ترین و بروز ترین دانش ها و تکنولوژی ها در زمینه نوروفیدبک، لورتا نوروفیدبک، نقشه مغزی، توانبخشی شناختی و سایر دانش های مربوط به درمان های غیردارویی و سلامت ذهن در ایران و استان البرز است.
نوروفیدبک چیست؟https://www.vesalcenter.com/Educational/15
نقشه مغزی چیست؟https://www.vesalcenter.com/Educational/1042
vesalcenter
vesalcenter 0 دنبال کننده