آموزش زبان انگلیسی "چگونه مشورت بگیریم؟"

342
برای مشورت گرفتن در زبان انگلیسی از عبارت"shall" استفاده میکنیم

Shall i go?
برم؟

Shall we go?
بریم؟

Shall i drive?
رانندگی کنم؟

Why shall i go?
چرا برم؟

Can you swim?
شنا بلدی؟(میتونی شنا کنی؟)

آیدی اینستاگرام و تلگرام
mohammd_karimi_com@
mohammd_karimi
mohammd_karimi 0 دنبال کننده