• 2,152

    ویدیو کتک زدن زنان به مردان

    # زنم مرا کتک میزند # زنم کتکم میزنه# کتک زدن# کتک خوردن مردان از زنان در جشنواره بهاری مراسمی است که هر ساله در روزی خاص در یکی از مناطق فقیر نشین هندوستان برگزار می شود. اعتقاد این زنان بر این است که با این کار می توانند گوشه ای از حقوق از دست رفته خود را بازگردانند.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی