موزیک جدید شال از سیروان درویشی هم اکنون منتشر شد.

9
هم اکنون شنونده موزیک جدید شال از سیروان درویشی هستید .