آموزش زبان انگلیسی|تلفظ آمریکایی حرفه‌ای

17
تلفظ آمریکایی حرفه‌ای
آموزش زبان انگلیسی.
vocab starter
vocab starter 2 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.