آموزش صرف افعال بودن و داشتن در زبان آلمانی

16
در این ویدئو افعال پر کاربرد "داشتن" و "بودن" را صرف می کنیم که به شدت در آلمانی پرکاربرد هستند.

این مقاله را هم در سایت فرالن بخوانید
https://feralan.com/conjugation-in-german/

همچنین برای یاد گرفتن زبان آلمانی، حتما در کلاس های آنلاین سایت فرالن شرکت کنید
https://feralan.com/german/
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.