داغترین‌ها: #انتخابات

بزرگترین شانس زندگی من آشنایی با آقای دکامی بود

229
✅ بعد از کلاس ها من مشاور چند شرکت شدم
✅ بزرگترین شانس زندگی من آشنایی با آقای دکامی بوده
✅ هر کلاس منابع انسانی که میریم میان هرم مازلو رو آموزش میدن اما هیچکس نمیگه …

www.dekami.com
گروه آموزشی ارشیا دکامی